Natural Working Style | Wetenschappelijke onderbouw

De Natuurlijke Werk Stijl (NWS) test is geïnspireerd op de ‘needs-theory’ zoals ontwikkeld door Henry A. Murray, William Mc Dougall, William James en andere vooraanstaande wetenschappers. Op basis van verder onderzoek naar de specifieke drijfveren van professionals werd de NWS test een uniek en handig instrument om inzicht te verwerven in je Natuurlijke Werk Stijl.

In 2011 voerde Pontis Management School (www.pontis.be) een grootschalig onderzoek bij professionals in de profit- en non-profit sector om te bepalen welke drijfveren het meest invloed hebben op hun manier van werken. Dit resulteerde in de volgende top 10 drijfveren :
 

  1. Aandacht : de wens om in de aandacht te staan , om opgemerkt te worden.
  2. Autonomie : de wens om onafhankelijk van anderen te zijn.
  3. Begrijpen: de wens om nieuwe dingen te ontdekken.
  4. Dominantie: de wens om anderen en situaties te beheersen.
  5. Goedkeuring: de wens om aanvaard te worden.
  6. Nare ervaringen vermijden: de wens om het hebben van angst te voorkomen.
  7. Plichtsbesef: de wens om zijn ‘plicht’ te vervullen en ‘juist’ te handelen.
  8. Prestatie: de wens om resultaat te boeken.
  9. Strijd: de wens om zich te meten met anderen.
  10. Zorg: de wens om voor anderen te zorgen.

Pontis Management School ontwikkelde een test om u een nauwkeurige positiebepaling te kunnen geven van de sterkte van uw drijfveren ten opzichte van andere professionals. Indien u als individu de test afneemt kan u zich vergelijken met alle professionals in de database of met een door u te kiezen verfijnde selectie (gebaseerd op sector, leeftijd, ...)  als referentiegroep. U kan ook als team de test afnemen en dan kan elk lid van het team zijn/haar resultaten vergelijken met de anonieme resultaten van de andere leden van het team, en dit allemaal op één handige grafiek. De berekening van de test resultaten en de positiebepaling werd uitgewerkt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. 

Hoe nauwkeurig is de test?
De test is "accurate by design". De test doet namelijk geen absolute maar een relatieve meting van de sterkte van uw professionele drijfveren. Je kan het vergelijken met het schieten met een geweer naar een doel. We meten niet hoever uw raakpunt ligt van het doel (absolute meting) maar waar uw raakpunt ligt t.o.v de raakpunten van alle andere schutters (relatieve meting). Als er al een afwijking op het geweer zou zitten, dan beïnvloedt deze afwijking uw relatieve positie niet, omdat alle schutters hetzelfde geweer gebruiken.

Alle vertalingen van de testvragen gebeuren in eigen beheer en met strenge kwaliteitscontrole om te zorgen dat de kwaliteit van de database niet in het gevaar komt door foute interpretaties van de vragen in andere talen.

Wij hebben een ingebouwde correlatie test om de resultaten van deelnemers die de vragen "willekeurig" beantwoorden te kunnen opsporen. Deze resultaten worden niet meegenomen in de berekening van uw scores.Copyright © 2017 Pontis bvba. Webdesign & development by IC Solutions. All rights reserved.

back to top